You Are Here: Home » Θέματα » Διάσκεψη Τύπου για ανακοίνωση της δημιουργίας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

Διάσκεψη Τύπου για ανακοίνωση της δημιουργίας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

????????????????????????????????????

«Γαλάζιες» Πρωτοβουλίες με άρωμα ανάπτυξης από τον Δήμο Λάρνακας

Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί αδιαμφισβήτητα για την Κύπρο πηγή ανάπτυξης και προόδου. Ο Δήμος Λάρνακας αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει η Γαλάζια Οικονομία για το νησί, έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων οι οποίες εμπίπτουν στη στρατηγική «Λάρνακα, Γαλάζια Πόλη», προκειμένου να εκπληρώσει έναν διπλό σκοπό: τη μετατροπή της πόλης και ευρύτερα του κόλπου Λάρνακας, σε Περιφερειακό Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο,  αλλά και την προώθηση της «Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» της Ε.Ε.

Το όραμα αυτό θα επιτευχθεί με τη φιλοξενία στην πόλη – και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Λάρνακας – αντίστοιχων ιδρυμάτων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και την πραγματοποίηση συναφών δράσεων στους τομείς των Θαλάσσιων και Ναυτικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η παραχώρηση ανάλογων κινήτρων, η συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων κρατικών χώρων και κτιρίων στην πόλη της Λάρνακας και στην ακτή του κόλπου της Λάρνακας, θα διευκολύνουν την υλοποίηση τέτοιων φιλόδοξων εγχειρημάτων που θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης, στη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λάρνακας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσαν εκδήλωση στις 10 Οκτωβρίου 2017 όπου -παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κ. Kitack Lim- ανακοίνωσαν τις εξής σημαντικές αποφάσεις που θα αλλάξουν σημαντικά το τοπίο της Γαλάζιας Έρευνας Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη χώρα:

  • Τη στρατηγική για γαλάζια ανάπτυξη μέσα από την πρωτοβουλία «Λάρνακα Γαλάζια Πόλη»

  • Τη δημιουργία νέας «Σχολής Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα ιδρυθεί στη Λάρνακα και την έναρξη – από το Σεπτέμβριο του 2018 – του νέου «Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) στη Θαλάσσια Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας απεύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Μιχάλης Σοφοκλέους, όπου και τόνισε η Πολιτεία στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε τέτοια εγχειρήματα που βοηθούν τη χώρα να προοδεύσει και να επανατοποθετηθεί στον περιφερειακό, αλλά και στο διεθνή χάρτη ως Κέντρο Προώθησης της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στους τομείς της Θάλασσας. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των τοπικών αρχών, των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και ιδιωτικών φορέων του τόπου μας στηρίζοντας τις προσπάθειες και δράσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

????????????????????????????????????

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο Διευθυντής του Maritime Institute of Eastern Mediterranean  ανάπτυξε την πρωτοβουλία για την καθιέρωση του Διεθνούς Βραβείου «Πυργοτέλης Ζώητος» το οποίο θα απονέμεται από το 2019 και μετέπειτα, σε ιδιώτες με αξιόλογα επιτεύγματα και εμπειρία στον τομέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Πυργοτέλης Ζώητος ήταν Κύπριος ναυπηγός οποίος στα χρόνια του Πτολεμαίου του Β’ του Φιλάδελφου τιμήθηκε για τα εικοσήρη και τριακοντήρη πλοία που κατασκεύασε και τα οποία αποτέλεσαν σημαντική πρόοδο και καινοτομία για τη Θαλάσσια Τεχνολογία εκείνης της εποχής.

«Η Λάρνακα ανοίγει πανιά για τη Γαλάζια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία!»

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι πρόσφατα, στις 6 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λάρνακας παρουσίασε στο Κοινό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaRITeC-X το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας Ναυτικής και Θαλάσσιας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Κύπρο.

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επιχειρηματικής αριστείας σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την κυπριακή οικονομία. 

Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

????????????????????????????????????

Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και συνεργειών μεταξύ φορέων, όπως ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, το Κέντρο MaRITeC-X θα συμβάλλει σημαντικά στην μεταφορά γνώσης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη και μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς αυτούς, ικανοποιώντας τις πραγματικές ανάγκες τους. Ταυτόχρονα θα συντελέσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες καθώς και στη στελέχωση των τομέων αυτών με άρτιο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Το MaRITeC-X αποτελείται από την κοινοπραξία 8 εταίρων – φορέων, που εκπροσωπούν τον δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό  τομέα, καθώς και τους τομείς της έρευνας και της επιστήμης. Αυτοί οι φορείς είναι ο Δήμος Λάρνακας – συντονιστής του έργου- , το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, 2 εταιρίες με σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, την GeoImaging Ltd και την SignalGeneriΧ καθώς και 4 ερευνητικά ιδρύματα με σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου (MarInEM), το Ινστιτούτο Θαλάσσης της Ιρλανδίας (Irish Marine Institute), το Εθνικό Θαλάσσιο Εργαστήριο Ιρλανδίας (SmartBay) καθώς και το Πανεπιστήμιο του Southampton.

Στα πλαίσια αυτά το MaRITeC-X θα επιδιώξει να καταγράψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες πολλών φορέων μέσα από τη θέσπιση ενός συμβουλευτικού οργάνου το οποίο θα παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στο Κέντρο σε υψηλού επιπέδου θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας. Το εν λόγω Κέντρο θα έχει την έδρα του στη Λάρνακα και  θα συνδεθεί και με τη νέα «Σχολή Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας».

Όλες αυτές οι δράσεις καταδεικνύουν τη θέληση και αποφασιστικότητα του Δήμου να συμβάλει στη δημιουργία και στον εκσυγχρονισμό των αναγκαίων υποδομών, στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, εξυπηρετώντας τις πραγματικές ανάγκες των τομέων αυτών, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΣΧΟΛΕΣ 10.10.2017 5

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ. ΒΥΡΑ
«Η Λάρνακα ανοίγει πανιά για τη γαλάζια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία»

Έντιμε Γενικέ Γραμματέα του  Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού,
Έντιμε  Πρύτανή του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Έντιμε κ. Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Έντιμοι κύριοι Βουλευτές,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Σας καλωσορίζω στη Λάρνακα, στην  πόλη που τα  τελευταία 4000 χρόνια αποτελεί σημαντικό κόμβο μεταφορών και επικοινωνίας στην ανατολική Μεσόγειο. Στην πόλη, που σήμερα αριθμούμε τρία αρχαία λιμάνια –αρχαιολογικούς χώρους- , ένα σύγχρονο Λιμάνι,  μία Μαρίνα καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας.

Στο σημείο αυτό να  σημειώσω ότι το πρώτο εκ των αρχαίων λιμανιών, η σημερινή Αλυκή Λάρνακας, αποτελούσε τη βάση εξαγωγής χαλκού στην αρχαία Αίγυπτο εξαιρετικής σημασίας μέταλλο για τον αρχαίο κόσμο και πηγή του ονόματος του νησιού μας. Κατάλοιπα του δεύτερου λιμανιού,  βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου Κιτίου,  στο κατώφλι του ναού του γνωστού σε όλη τη Μεσόγειο θεού Βαάλ και μετέπειτα Αστάρτης .Το τρίτο αποτελεί το μοναδικό στον κόσμο πλήρες Φοινικικό Ναυπηγείο και χωροθετείται  στο πίσω μέρος του Περιφερειακού Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρνακας.

Η εμπορική σημασία και η ναυτιλιακή κίνηση κατά τον μεσαίωνα ήταν ιδιαίτερα έντονη  στη Λάρνακα και στηριζόταν εξ ολοκλήρου στην εμπορία του άλατος που εξήγαγε η πόλη από την Αλυκή της . Από το τέλος του 17ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου, η Λάρνακα αποτέλεσε το Προξενικό Κέντρο του Νησιού. Τα πρώιμα Διπλωματικά Σώματα της Ευρώπης, αντιπροσωπεύονταν από Πρόξενους που προστάτευαν τα δικαιώματα των ευρωπαίων εμπόρων σε αυτή τη γωνιά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Αλεξάνδρεια, το Χαλέπι και η Λάρνακα αποτέλεσαν το φυσικό χώρο όπου το ευρωπαϊκό εμπόριο συναντούσε την ανατολή για τουλάχιστον τρεις αιώνες.
ΣΧΟΛΕΣ 10.10.2017 2

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, τόσο για την τιμητική παρουσία του Γενικού Γραμματέα του  Διεθνούς  Ναυτιλιακού Οργανισμού, όσον και για το σκοπό της σημερινής διάσκεψης και επιτρέψτε μου  να αναφερθώ στα ακόλουθα:

Με την ανάληψη των καθηκόντων του το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας έθεσε ψηλά στις προτεραιότητες του την προώθηση θεμάτων για τη δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών και εκπαιδευτικών κέντρων σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης και σε συνεργασία με το Maritime Institute of Eastern Mediterranean υιοθετήσαμε την πρωτοβουλία ‘’Λάρνακα-Γαλάζια Πόλη’’.

Όραμα μας η μετατροπή της Λάρνακας σε Περιφερειακό Κέντρο της Γαλάζιας Οικονομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Έρευνας και η προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή.

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι οδηγοί της ευρωπαϊκής οικονομίας και έχουν μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας και ανάπτυξης. Η Γαλάζια οικονομία και  ανάπτυξη, περιλαμβάνουν διάφορους τομείς και δραστηριότητες όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η εμπορική ναυτιλία, , οι υπηρεσίες επιβατικών οχηματαγωγών, ιστιοφόρα, μαρίνες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, τα θαλάσσια ορυκτά κλπ.

Ασφαλώς, ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του οράματος μας, αποτελεί η δημιουργία σχολών εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας καθώς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνολογίας των Θαλάσσιων και Ναυτικών Επιστημών. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας – ειδικά για νέους επιστήμονες-, να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε νέες τεχνολογίες και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να σας ανακοινώσουμε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη δημιουργία της νέας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα. Στο πλαίσιο της νέας Σχολής, η Λάρνακα θα φιλοξενήσει  επίσης το Κέντρο Ωκεανογραφίας και το Εργαστήριο Ενάλιας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,  στη βάση πρότερης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η νέα σχολή θα προσφέρει στους νέους τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα καθώς και σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στους θαλάσσιους τομείς. Εξάλλου, αυτοί οι τομείς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, ενώ παράλληλα απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Για το σκοπό αυτό  συστάθηκε  Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς και τεχνοκράτες, από Κύπρο και εξωτερικό καθώς και εκπροσώπους του Δήμου Λάρνακας. Οι όροι εντολής της Επιτροπής, είναι να μελετήσει και να ετοιμάσει έκθεση η οποία να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Σχολής, το μέγεθος της Σχολής σε αριθμό φοιτητών, ανάγκες στελέχωσης σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και άλλο προσωπικό, ανάγκες στέγασης και εξοπλισμού, προϋπολογισμό του έργου κλπ.

Οι  εργασίες της πρώτης συνάντησης πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο από τις 3-5 Οκτωβρίου2017 και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς  με χρήσιμα συμπεράσματα για τα επόμενα βήματα. Από τα πρώτα συμπεράσματα η Επιτροπή δεν αποκλείει την ανάγκη για εξεύρεση μεγαλύτερου χώρου από αυτή του παλιού Λεπροκομείου (Στέγη Αγ. Χαραλάμπους) και υπάρχουν διάφορες επιλογές οι οποίες εξετάζονται. Ήδη από το 2018, μεταπτυχιακοί θα ξεκινήσουν  μαθήματα στη Λάρνακα και άρχισαν οι ενέργειες για την προσωρινή διευθέτηση τους σε αναγκαίους  χώρους.

Μια φιλόδοξη προσπάθεια είναι και η δημιουργία του «Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας MaRITeCX (Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence)» στην Κύπρο.

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επιχειρηματικής αριστείας σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την κυπριακή οικονομία. 

Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και συνεργειών μεταξύ φορέων, όπως ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, το Κέντρο MaRITeC-X θα συμβάλλει σημαντικά στη μεταφορά γνώσης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη και μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς αυτούς, ικανοποιώντας τις πραγματικές ανάγκες τους. Ταυτόχρονα θα συντελέσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες, καθώς και στη στελέχωση των τομέων αυτών με άρτιο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Ένα άλλο σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί είναι η δημιουργία του Blue Career Center της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο θα εδρεύει επίσης στη Λάρνακα με εταίρους το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ναυτικό Ινστιτούτο Ανατολικής Μεσογείου και άλλα σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα  από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Το Κέντρο αυτό θα ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως οι επιχειρήσεις. ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης · ερευνητικούς οργανισμούς · ρυθμιστικές αρχές · και την κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει την από κοινού ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων, αντιμετώπιση της ανεργίας  και γενικότερα  να κάνουν τα “μπλέ επαγγέλματα’’ πιο ελκυστικά για τους νέους.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ‘’Λάρνακα – Γαλάζια Πόλη’’ καταβάλλουμε πρόσθετες προσπάθειες για τη δημιουργία κουλτούρας και επιμόρφωσης των νέων. Σε συνεργασία επίσης με το Ναυτικό Ινστιτούτο Ανατολικής Μεσογείου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και άλλους φορείς και Κυβερνητικά Τμήματα, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ‘’Ενιαίου θαλάσσιου πάρκου στο κόλπο της Λάρνακας’’, συνδυάζοντας τόσο υφιστάμενες υποδομές όπως το αρχαίο Ναυάγιο του Μαζωτού, το ναυάγιο Ζηνοβία και το νέο τεχνητό ύφαλο που θα δημιουργηθεί στην περιοχή της Ορόκλινης όσο και στην αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου μπροστά από το Αεροδρόμιο, κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα ασφαλείας στη λειτουργία του Αεροδρομίου και στους χρήστες της περιοχής. Αυτό το πάρκο αναμένεται να φέρει πιο κοντά τις νέες γενιές στη θάλασσα, ενισχύοντας την παιδεία των ωκεανών επιτρέποντας παράλληλα δράσεις για ερευνητικούς σκοπούς, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον. Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν θα ξεκινήσει η χαρτογράφηση της θαλάσσιας περιοχής για σκοπούς ετοιμασίας της μελέτης, η οποία θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση από τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες.

Επιπλέον, από την όλη προσπάθεια δεν λείπουν και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες στις οποίες ο Δήμος και όλοι οι Φορείς και Αρχές της Λάρνακας, θα σταθούν αρωγοί στην υλοποίηση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται   η νεοσυσταθείσα Κυπριακή Ναυτική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία είναι η πρώτη Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο, και λειτουργεί επίσης στη Λάρνακα. Η αποστολή της Ακαδημίας είναι η ανάπτυξη των ναυτικών επαγγελμάτων στην Κύπρο, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, η καινοτομία στην έρευνα και τεχνολογία, καθώς και η προβολή της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι στη Λάρνακα λειτουργεί το ‘’Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης ‘’ της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και το ‘’Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου’’ του Τμήματος Αλιείας. Επίσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων στοχεύουμε στη δημιουργία του Μουσείου Ενάλιας Αρχαιολογίας με την ευχή να φιλοξενηθεί το σκαρί του πλοίου και τα άλλα ευρήματα από το αρχαίο Ναυάγιο του Μαζωτού.

Κλείνοντας την ομιλία μου, αγαπητέ κ. Kitack Lim,

Σας καλωσορίζω και πάλι στην πόλη μας τη Λάρνακα, την πόλη του στωικού φιλόσοφου Ζήνωνα,  που για χιλιάδες χρόνια κάνει αυτό που έχει σαν θέμα για το έτος 2017, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός Connecting Ships, Ports and People

Από τα λιμάνια της Λάρνακας πέρασαν εμπορεύματα και λαοί που καθόρισαν, τόσο την πολυπολιτισμικότητα του νησιού, όσον και την πολιτισμική εξέλιξη της Ευρώπης. Τα λιμάνια αποτελούν φυσικά γεωγραφικά σημεία και ο ρόλος τους τροποποιείται στο χρόνο, αλλά δεν αλλοιώνεται .

Θα ήθελα να τονίσω ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας – προσυπογράφουμε πλήρως αυτό που συμπεριλάβατε πριν λίγες μέρες στο ετήσιο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Ναυτιλίας: “Η ναυτιλία και τα λιμάνια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας να δημιουργούν συνθήκες για αυξημένη απασχόληση, ευημερία και σταθερότητα μέσω της προώθησης του θαλάσσιου εμπορίου”.

Και αυτό είναι και το κίνητρο πίσω από αυτό που σήμερα αναγγέλλουμε εδώ μαζί με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου  και το κίνητρο για τη στρατηγική μας, ως πόλη.

Με τη στρατηγική αυτή, θέλουμε να μετατρέψουμε αυτήν την όμορφη πόλη, σε πόλη που θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ανάπτυξη από τη θάλασσα και για απασχόληση για πολλούς και να υποστηρίξει με την κατάλληλη έρευνα και ανθρώπινο κεφάλαιο την ακμάζουσα ναυτιλιακή μας βιομηχανία.

Η πόλη μας, η Λάρνακα μπορεί και θέλει να αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής για το ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές μας για βιώσιμη ανάπτυξη και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, είναι σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε και να μεγαλώσουμε μαζί. Να βελτιστοποιήσουμε τις δυνατότητές μας  και να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό σε τομείς με μεγάλα πλεονεκτήματα για την τοπική, εθνική και περιφερειακή οικονομία.

About The Author

Number of Entries : 4152

Leave a Comment

© 2012 Skala Times - Web Design & Development in Cyprus by PREDU Consulting Ltd.

error: Content is protected !!
Scroll to top